BIP
Instytut Transportu Samochodowego
Biuletyn informacji Publicznej

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego.

ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r., w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego.

Obszarem działania Instytutu jest teren całego kraju. Problemy badawcze, którymi zajmował się Instytut na przestrzeni minionych ponad 65 lat ulegały stałym zmianom. Zmiany te były następstwem zapotrzebowania gospodarki narodowej i transportu samochodowego oraz postępu technicznego i organizacyjnego zarówno w gospodarce, jak i transporcie.

Obecnie najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:

  • Bezpieczeństwo transportu
  • Ekonomika transportu
  • Ochrona środowiska
  • Bezpieczeństwo techniczne

Istotą działania ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych. Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, ważne dla osiągania celów polityki społeczno-gospodarczej państwa.

Instytut realizuje szereg projektów w ramach programów Unii Europejskiej: projekty dotyczące elektromobilności, metanizacji czy wodoryzacji transportu samochodowego. Innym przykładem, spośród kilkudziesięciu już zrealizowanych projektów międzynarodowych, jest ponad tuzin projektów w zakresie BRD, dotyczących m.in: niechronionych uczestników ruchu drogowego, nowoczesnych elementów szkolenia kandydatów na kierowców czy badań pod kątem obecności alkoholu i narkotyków wśród kierowców.

ITS realizuje projekty i inicjatywy naukowo-badawcze, celowe i zamawiane w ramach Funduszy Strukturalnych. Wykonuje projekty specjalne oraz projekty własne-granty i zapewnia wsparcie organom administracji państwowej w działaniach dlań strategicznych.

Prace Instytutu ukierunkowane są na bezpośrednie zastosowania w praktyce, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Pracownicy naukowo-badawczy i techniczni, aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych i gremiach doradczych. Międzynarodowa aktywność pracowników Instytutu znalazła swój wyraz w postaci przyznania wielu nagród i wyróżnień chociażby w zakresie bezpieczeństwa pojazdów samochodowych. Pracownicy Instytutu uczestniczą: w pracach Komisji Sejmowych i Senackich przygotowując stanowiska do omawianych ustaw, Komisjach Rządowych ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wnosząc szereg rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, są rzeczoznawcami techniki motoryzacyjnej, współpracują z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i innymi Stowarzyszeniami.

Aktywność pracowników ITS skutkuje licznymi publikacjami w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, patentami w zakresie motoryzacji. Instytut organizuje konferencje naukowe, prowadzi szkolenia i zajęcia edukacyjne.

Instytut zajmuje wysoką pozycję jako wiodąca placówka naukowo-badawcza, zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej, w zakresie transportu samochodowego, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Odbiorcami prac Instytutu są użytkownicy pojazdów w kraju, jak i za granicą.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close