BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem dostępności jest Pani Beata Stasiak-Cieślak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych ITS (osoba z niepełnosprawnością ruchową), adres siedziby ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa, adres poczty elektronicznej cum@its.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 43 85 335. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Instytutu Transportu Samochodowego jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dla wymagań WCAG 2.0.

 

Dostępność architektoniczna

Instytut Transportu Samochodowego zobowiązuje się zapewnić dostępność architektoniczną. ITS posiada siedem budynków, w tym w czterech prowadzi podstawową działalność usługową, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w zakresie mobilności. Trzy budynki są wolne od barier architektonicznych. Na dzień sporządzania deklaracji jest niedostępny pod względem architektonicznym budynek główny ITS, który w krótkim czasie będzie poddany modernizacji.

Dla osób na wózkach dostępny jest budynek: Stacji Kontroli Pojazdów, Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnościami wraz z dostępnymi toaletami a także Pracownia Psychologii Transportu. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ITS nie dysponuje także osobą znającą język migowy (PJM). W ITS nie ma pętli indukcyjnych. ITS umożliwia wstęp do budynków z psem asystującym.

Deklarację sporządzono w dniu 2021-03-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ITS.

Budynki ITS zostaną poddane termomodernizacji oraz zostaną wykonane prace w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjnej a także jeden z pracowników zostanie przeszkolony w znajomości języka migowego (PJM).

 

 

 

 

Autor artykułu
Mikołaj Krupiński
Artykuł opublikowany
2021-03-24 15:01:13
Ostatnia zmiana
2021-03-25 12:29:27
pełna historia zmian
edycja
2021-03-25 12:29:27: Mikołaj Krupiński
edycja
2021-03-24 14:02:59: Mikołaj Krupiński
edycja
2021-03-24 14:02:15: Mikołaj Krupiński
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close